Khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy thuộc tỉnh và tương đương quản lý năm 2023 (Lớp thứ tư)

27/03/2023 08:29:15 AM         

Sáng ngày 27/3, Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy thuộc tỉnh và tương đương quản lý (đối tượng 4) năm 2023, (Lớp thứ tư).  
Dự Lễ khai giảng có các đồng chí TS. Nguyễn Viết Vy – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên, báo cáo viên cùng toàn thể học viên lớp học.
Đồng chí Nguyễn Viết Vy phát biểu và tuyên bố khai giảng lớp học

Trong thời gian 05 ngày (từ ngày 27/3 đến ngày 31/3), các học viên sẽ được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tập trung vào 7 chuyên đề sau: Công tác phòng chống tham nhũng ở địa phương hiện nay; Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với địa phương; Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; Cải cách nền hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động; Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới; và chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới./.

B.B.T

 

Tin cùng danh mục:

THÔNG TIN CẦN BIẾT