Đại hội công đoàn sơ cở Trường Chính trị lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

06/03/2023 10:13:51 AM         

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-CĐCS ngày 15/12/2022 của Công đoàn cơ sở về kế hoạch Đại hội công đoàn cơ sở Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2023 - 2028Chiều ngày 03/3/2023, Công đoàn cơ sở Trường Chính Trị tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Lệ Thu – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Nguyễn Viết Vy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban chấp hành công đoàn cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Trường Chính trị tỉnh  Quảng Ngãi.

 Toàn cảnh Đại hội

 
Các đồng chí chủ trì Đại hội 

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội đề ra: chủ động, kịp thời tuyên truyền và thực hiện tốt các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng nhiều phong trào thi đua thiết thực, tạo dựng tình đoàn kết và góp phần động viên cán bộ, viên chức và người lao động yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn các cấp về cả nội dung và phương thức hoạt động. Công đoàn cơ sơ Trường Chính trị đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ IX và các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành khóa IX, Đại hội lần thứ X – Công đoàn cơ sở Trường Chính trị có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn 5 năm tới (2023-2028) để tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở Trường Chính trị càng vững mạnh, góp phần tích cực trong các hoạt động phát triển của cơ quan.
 
Trong nhiệm kỳ qua, tình hình đời sống và việc làm của đoàn viên công đoàn trong cơ quan nhìn chung được ổn định, chất lượng hoạt động của đoàn viên công đoàn ngày càng được nâng cao, tính tự giác thực hiện nhiệm vụ của công đoàn được thể hiện rõ ràng hơn. Chủ động, kịp thời tuyên truyền và thực hiện tốt các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng nhiều phong trào thi đua thiết thực, tạo dựng tình đoàn kết và góp phần động viên cán bộ, viên chức và người lao động yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao; tham gia bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, luôn quan tâm, nhất là việc làm và thu nhập của một số ít đoàn viên công đoàn. Song nhìn chung, cũng chưa tạo được tính hài hòa, ổn định vì tính đặc thù nghề nghiệp, vị trí việc làm, giá cả luôn biến động theo cơ chế thị trường, nên ảnh hưởng đến đời sống của một số ít đoàn viên công đoàn. Năm 2020 và 2021, tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp và sự gia tăng của giá cả thị trường nên cũng đã làm ảnh hưởng đời sống, thu nhập của một số gia đình cán bộ, công chức và người lao động, cũng như việc tổ chức các hoạt động phong trào thi đua của Công đoàn. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn làm công tác kiêm nhiệm, nặng về chuyên môn nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác Công đoàn. Do đó, đã làm ảnh hưởng đến việc tổ chức, hoạt động Công đoàn Cơ quan. Nhưng với tinh thần quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn và sự nỗ lực của tập thể Ban Chấp Công đoàn, Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Chính trị, khóa IX, nhiệm kỳ IX (2017 – 2022) đã được triển khai tổ chức thực hiện và đạt được mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đề ra.
 
Phương hướng chung của Công đoàn cơ sở Trường Chính trị, khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức các phong trào thi đua; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ, đoàn viên; chú trọng xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa các tập thể và cá nhân, giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, công chức và người lao động; tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, bè phái trong cơ quan để xây dựng người cán bộ “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, liêm chính, sống có nghĩa tình bằng những việc làm cụ thể và thiết thực”; xây dựng Công đoàn cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan”.
 
Đồng thời, xác định các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 cụ thể như sau:
 
Phấn đấu hàng năm 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đoàn viên công đoàn vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Cơ quan.
 
- Hằng năm có 100% đoàn viên thực hiện cam kết về tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
- 100% đoàn viên công đoàn tham gia và hưởng ứng các phong trào do công đoàn cấp trên và Cơ quan tổ chức.
 
- 100% đoàn viên trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh dân số kế hoạch hóa gia đình.
 
- 100 đoàn viên công đoàn tham gia đóng góp quỹ mái ấm công đoàn và các quỹ nhân đạo, từ thiện...
 
- 100% đoàn viên thực hiện tốt văn hóa nơi công sở, chấp hành tốt an toàn giao thông.
 
- 100% gia đình đoàn viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.
 
- Phấn đấu hàng năm có nữ đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
 

- Hằng năm Công đoàn cơ sở Trường Chính trị đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
 

Đại Hội đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 07 đồng chí, bầu 03 đồng chí trong Ban chấp hành vào đoàn đại biểu dự Đại hội công đoàn cấp trên (02 đại biểu chính thức và 01 dự khuyết). Đồng chí Đồng chí Trần Văn Dư – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội giao cho Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028, căn cứ Nghị quyết Đại hội xây dựng các chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, đồng thời kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, tăng cường đoàn kết, ra sức thi đua góp phần xây dựng công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh.
 
Một số hình ảnh Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028
 
 
Các đại biểu tham dự Đại hội
 
 
Đồng chí Hà Thị Minh Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Công đoàn cơ sơ Trường Chính trị khóa IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028
 
 
Đồng chí Trần Văn Dư - Chủ tịch Công đoàn cơ sở phát biểu tại Đại hội
 
 
Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đồng chí Nguyễn Viết Vy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
 
Các đoàn viên Công đoàn bỏ phiếu bầu chọn Ban Chấp hành Công đoàn khóa X và đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên
 
 
Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội
 
 
Đồng chí Nguyễn Lệ Thu - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng với đoàn viên Công đoàn nhà trường
 
Tin, Ảnh: BCH Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

THÔNG TIN CẦN BIẾT