Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022

20/01/2023 12:10:48 AM         

Ngày 17/01/2023, Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022. Dự Hội nghị có TS. Nguyễn Viết Vy - TUV, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; đồng chí ThS. Trần Văn Dư - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường; đồng chí ThS. Đào Văn Quang – UVBTV, Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể viên chức và người lao động trong nhà trường.
 

 Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe qua Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2023, Báo cáo tổng kết hoạt động thanh tra nhân dân năm 2022, Báo cáo công khai tài chính năm 2022 và dự toán thu, chi NSNN năm 2023 và tổng hợp góp ý Quy chế chi tiêu nội bộ sau một năm thực hiện do các bộ phận chuyên môn của nhà trường trình bày.
 

 Các đồng chí chủ trì Hội nghị 

Trong năm 2022, về công tác đào tạo, nhà trường đã tổ chức giảng dạy và quản lý 1.426 học viên với 23 lớp và phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở 02 lớp bồi dưỡng đối tượng 3 diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, số lượng 340 học viên; mở 08 lớp bồi dưỡng đối tượng 4 diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy thuộc tỉnh và tương đương quản lý, số lượng 572 học viên; đồng thời chủ động phối hợp với Sở Nội vụ mở 03 lớp bồi dưỡng: ngạch chuyên viên, số lượng 80 học viên; ngạch chuyên viên chính,số lượng 108 học viên; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, số lượng 73 học viên và Thành ủy mở 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, số lượng 80 học viên; 01 lớp báo cáo viên cấp huyện, số lượng 67 đại biểu; 04 lớp bồi dưỡng Hội đồng nhân dân cấp huyện và 37 lớp bồi dưỡng HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026, số lượng 3.956 đại biểu.
 
Công tác nghiên cứu khoa học có những kết quả nổi bật như xây dựng kế hoạch và phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh, với chủ đề “Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX trong thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi” vào ngày 29/11/2022. Tổ chức 02 Hội thảo khoa học cấp Trường, với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị và tầm vóc thời đại, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam”; “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiệm thu 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2022 do khoa Xây dựng Đảng chủ trì. Xuất bản Thông tin lý luận và thực tiễn 02 số/năm. Tham gia phối hợp với các đơn vị, địa phương trong tỉnh xuất bản 02 tập sách trong năm.
 
Tại Hội nghị các thành viên được nghe các ý kiến thảo luận, thẳng thắn đóng góp có chất lượng vào các dự thảo báo cáo, cũng như về các hoạt động chung của nhà trường, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhằm nâng cao đời sống cho viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công tác giảng dạy, quản lý, phục vụ,… Đồng thời, tại Hội nghị cũng đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 – 2025, với tỷ lệ tín nhiệm là 100%.
 

 Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 – 2025 ra mắt tại Hội nghị

Trước khi kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Dư – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng thay mặt cho Ban Giám hiệu phát động phong trào thi đua năm 2023 đến toàn thể viên chức và người lao động nhà trường, theo đó đại diện Ban Chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh Niên cũng đã đăng kí phong trào thi đua năm 2023 và trình bày công khai tại Hội nghị.
 
B.B.T

 

THÔNG TIN CẦN BIẾT