Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

09/01/2023 02:11:57 PM         

Chiều ngày 04/01/2023, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Vy – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Trần Văn Dư – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở; đồng chí Đào Văn Quang – UVBTV, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.
 

 Các đồng chí Chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Văn Dư và đồng chí Đào Văn Quang thay mặt chủ trì hội nghị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Đảng bộ năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.
 
 
Đồng chí Trần Văn Dư trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Đảng bộ năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
 
Trong năm 2022, Đảng ủy Trường Chính trị đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các hoạt động của công tác Đảng trong toàn Đảng bộ và đã được nhiều kết quả nỗi bậc. Cụ thể như sau:
 
Trong công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy đã kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các văn băn bản của cấp trên; tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện công tác sơ kết, đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; tổ chức tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm2022 với số lượng đảng viên tham gia đông và chất lượng bài viết rất tốt. Bí thư Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy trực tiếp làm việc với các chi bộ ; tổ chức tiếp xúc đối thoại để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tháo gỡ những vướng mắc của đảng viên, viên chức, người lao động trong nhà trường.
 
Trong lãnh đạo thực hiện hiện nhiệm vụ chính trị đã đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao: Lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng đạt 187,5% so với chỉ tiêu, kế hoạch, vượt 87,5% so với chỉ tiêu, kế hoạch; liên kết phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III và các sở, ban ngành mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nhất là, đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy mở 02 lớp bồi dưỡng đối tượng 3 diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, qua đó góp phần nâng cao uy tín, vị thế của nhà trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó đáng chú ý là đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp tỉnh, với chủ đề “Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX trong thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi”, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền Nghị quyết và đưa Nghị quyết vào thực tiễn đời sống, tạo sức lan tỏa rộng lớn; Hội thảo đã được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá rất cao, qua đó nâng chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường.
 
Trong công tác cán bộ và xây dựng Đảng, Đảng ủy đã kịp thời thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của nha trường trong tình hình mới; chỉ đạo các chi bộ tổ chức thành công đại hội và ban hành các quyết định chuẩn y kết quả đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025.
 
Công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2022.Thành lập các tổ kiểm tra, giám sát của Đảng ủy,Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và tiến hành kiểm tra, giám sát đối với vác chi bộ theo kế hoạch; thông báo kết luận kiểm ra và kết quả giám sát đối với các chi bộ.
 
Công tác lãnh đạo xây dựng cơ quan và đoàn thể, Đảng ủy đã kịp thời lãnh đạo việc xây dựng Đề án phát triển Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, trọng tâm là chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn Trường Chính trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 -2024 và chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 2028.
 
Các báo cáo cũng đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy cũng như xác định nguyên nhân khách quan và chủ quan cần phải khắc phục trong thời gian tới.
 
Tại Hội nghị, đã có 07 lượt ý kiến phát biểu của đảng viên, hầu hết đều đồng tình, thống nhất cao với nội dung của báo cáo; đồng thời thẳng thắn trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; công tác kiểm tra, giám sát... Đồng thời cũng đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ nhà trường trong thời gian đến.
 
 
Đồng chí Nguyễn Viết Vy kết luận Hội nghị
 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Vy, thay mặt chủ trì Hội nghị đã biểu dương những kết quả mà toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ đã đạt được trong năm 2022, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian đến tập thể Đảng bộ nhà trường cần tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đạt được, lấy đó làm động lực tạo, làm tiền đề cho sự phát triển; kịp thời có những giải pháp để khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên để xây dựng Đảng bộ Nhà trường ngày càng thật sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị
 
 
Ban thường vụ Đảng ủy Trường Chính trị chứng kiễn Lễ kí kết thực hiện "Chi bộ 4 tốt" của các chi bộ trực thuộc
VPĐU

 

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT