Hội nghị tổng kết công tác cơ quan và công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

05/01/2023 10:35:00 AM         

Ngày 04/01/2023, Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cơ quan và công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Vy – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Trần Văn Dư – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở; đồng chí Đào Văn Quang – UVBTV, Phó Hiệu trưởng; cùng toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động nhà trường.
 
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
 
Các đồng chí chủ trì Hội nghị (từ trái qua phải): đồng chí Trần Văn Dư - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở; đồng chí Nguyễn Viết Vy - Tỉnh ủy viên, Bí thư  Đảng ủy, Hiệu trưởng và đồng chí Đào Văn Quang - UVBTV, Phó Hiệu trưởng
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đào Văn Quang, Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và đồng chí Trần Văn Dư – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tỉnh (sau đây gọi tắt là Công đoàn Trường), trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
 
 
Đồng chí Đào Văn Quang - UVBTV, Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
 
Trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi mặt hoạt động của Đảng ủy nhà trường; Tập thể Ban Giám hiệu và Công đoàn Trường đã nỗ lực vượt qua khó khăn, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ đột xuất do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, cụ thể:
 
1. Kết quả hoạt động chuyên môn của cơ quan:
 
- Về công tác đào tạo
 
Trường Chính trị đã tổ chức chiêu sinh mở 07 lớp TCLLCT trong chỉ tiêu, kế hoạch, với 417 học viên/290 học viên; đạt 143,8% so với chỉ tiêu, kế hoạchđược giao. Ngoài ra, Nhà trường còn mở 02 lớp TCLLCT ngoài chỉ tiêu, kế hoạch được giao, với 127 học viên (tính cả 02 lớp TCLLCT ngoài chỉ tiêu, kế hoạch thì tổng số lớp đào tạo khai giảng trong năm 2022 là 09 lớp, với 544 học viên/290 học viên; đạt 187,6% so với chỉ tiêu, kế hoạch; vượt 87,6% so với chỉ tiêu, kế hoạch cả năm).
 
Tổ chức giảng dạy và quản lý 14 lớp với 882 học viên năm 2021 chuyển sang. Như vậy, trong năm 2022, Nhà trường đã tổ chức giảng dạy và quản lý 1.426 học viên với 23 lớp.
 
Trong năm, Nhà trường đã tổ chức bế giảng 14 lớp TCLLCT-HC, TCLLCT; phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K.20, hệ không tập trung, khóa học 2020 - 2022, số lượng 56 học viên; mở và quản lý 02 lớp Cao cấp lý luận chính trị K.21, hệ không tập trung, khóa học 2021 - 2023, số lượng 58 học viên và Cao cấp lý luận chính trị K73B.22, khóa học 2022 - 2024, số lượng 59 học viên.
 
- Về công tác bồi dưỡng
 
Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở 02 lớp bồi dưỡng đối tượng 3 diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, số lượng 340 học viên; mở 08 lớp bồi dưỡng đối tượng 4 diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy thuộc tỉnh và tương đương quản lý, số lượng 572 học viên.
 
Ban Giám hiệu Nhà trường đã chủ động phối hợp với Sở Nội vụ mở 03 lớp bồi dưỡng: ngạch chuyên viên, số lượng 80 học viên; ngạch chuyên viên chính,số lượng 108 học viên; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, số lượng 73 học viên và Thành ủy mở 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, số lượng 80 học viên.
 
Đồng thời, cũng đã phối hợp với Sở Nội vụ mở: 01 lớp báo cáo viên cấp huyện, số lượng 67 đại biểu; 04 lớp bồi dưỡng Hội đồng nhân dân cấp huyện và 37 lớp bồi dưỡng HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026, số lượng 3.956 đại biểu.
 
- Về công tác nghiên cứu khoa học
 
Xây dựng kế hoạch và phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh, với chủ đề “Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX trong thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi” vào ngày 29/11/2022. Hội thảo được tổ chức với tầm quy mô lớn, thành phần tham dự là đại biểu các cơ quan Trung ương, trong tỉnh, chất lượng các bài phát biểu tham luận do các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành, lĩnh vực tham gia, đã tạo sự lan tỏa đến các cơ quan, địa phương trong và ngoài tỉnh học tập kinh nghiệm.
 
Tổ chức 02 Hội thảo khoa học cấp Trường, với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị và tầm vóc thời đại, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam”; “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.
 
Xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiệm thu 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2022 do khoa Xây dựng Đảng chủ trì.
 
Xuất bản Thông tin lý luận và thực tiễn 02 số/năm. Tham gia phối hợp với các đơn vị, địa phương trong tỉnh xuất bản 02 tập sách trong năm.
 
2. Kết quả hoạt động Công đoàn năm 2022

- Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết chủ trương của Công đoàn các cấp
 
- Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức triển khai các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Công đoàn cấp trên kịp thời. Tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước; hưởng ứng các sự kiện Đại hội Đảng, Công đoàn các trên và của tỉnh.
 
- Xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2022; thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề và chủ điểm năm 2022  với chủ đề “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường” và “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức cách mạng”.
 
- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn như: hưởng ứng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2022, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và đón Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2022, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
 
- Tuyên truyền, vận động đoàn viên Công đoàn chấp hành quy chế, quy định của Nhà trường, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.
 
- Vận động đoàn viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. 

- Chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động
 
Phối hợp tham gia giải quyết kiến nghị của viên chức.
 
Thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ người thân và đoàn viên công đoàn kịp thời, theo quy định. Bên cạnh đó, Công đoàn luôn quan tâm, đề xuất Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, đoàn viên công đoàn ủng hộ về tinh thần và vật chất cho gia đình viên chức, người lao động khi gặp hoàn cảnh khó khăn, đau ốm do điều trị bệnh dài ngày,… nhằm chia sẻ, động viên nhau trong cuộc sống.
 
Tham gia và giám sát việc giải quyết chế độ chính sách hợp pháp, chính đáng cho viên chức, người lao động; thu nhập tăng thêm, trợ cấp thai sản, nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung;… 

-  Phong thi đua dân vận khéo, phong trào xây dựng nếp sống văn hóa công sở; gia đình nhà giáo văn hóa
 
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động đẩy mạnh sáng tạo, lao động giỏi; phong trào “nghiên cứu tốt, giảng dạy tốt, phục vụ tốt”, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kỷ cương, nề nếp trong dạy - học; lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành như phong trào: “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”.
 
- Tích cực vận động đoàn viên công đoàn tham gia viết bài đăng trang “Thông tin lý luận và thực tiễn” kỳ 01 và kỳ 02 năm 2022, hội thảo khoa học cấp Trường nhân dịp các ngày lễ.
 
- Tuyên tuyền và triển khai kế hoạch thực hiện cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; tuyên truyền tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2022 với chủ đề “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”; tuyên truyền kế hoạch thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
 
- Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xa hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; bài chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.
 
Công đoàn cơ sở Trường Chính trị đã phối hợp với Chi đoàn, Hội Khuyến học Nhà trường tổ chức ngày 01/6, vui Tết Trung thu và khuyến khích, khen thưởng, tặng quà cho con của viên chức, người lao động đạt thành tích cao, xuất sắc trong học tập, đạt các giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi đấu thể thao,…
 
Tổ chức các hoạt động, phong trào “nghiên cứu tốt, giảng dạy tốt, phục vụ tốt” chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11/2022. 

- Nội dung, phương pháp hoạt động Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạng
 
- Xây dựng kế hoạch phù hợp, sát với thực tế trong tình hình mới.
 
- Phối hợp với cơ quan tạo điều kiện cử CC, VC tham gia học tập, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị,..
 
- Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đoàn viên có tác phong, đạo đức, nếnếp xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh trong tình hình mới.
 
-Thực hiện “Ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”. Động viên viên chức, đoàn viên phát huy sáng kiến  -kinh nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào công tác nghiên cứu, giảng dạy để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả bài viết, bài giảng.
 
Vận động viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn tiếp tục thực hiện không uống rượu, bia trong giờ làm việc, không vi phạm trật tự an toàn giao thông, không hút thuốc trong cơ quan.Về cơ bản 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao, thực hiện đúng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.
 
Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên quan tâm, gần gũi, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên để kịp thời biểu dương, động viên những đóng góp tích cực, cũng như kịp thời uốn nắn, nhắc nhở đoàn viên có tư tưởng chưa nhất quán trên tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Công tác kiển tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo
 
Trong năm 2022, Công đoàn cơ sở Nhà trường không có nhận đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.
 
Đã ban hành Quyết định, thành lập Tổ kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch: kiểm tra 01 Tổ công đoàn và giám sát 02 Tổ công đoàn. Sau kiểm tra, giám sát đều có báo cáo, thông báo và kết luận của Tổ kiểm tra, giám sát theo quy định; Ủy ban kiểm tra đã ban hành và tiến hành kiểm tra, giám sát 02 tổ Công đoàn tại khoa, phòng. Qua kiểm tra, giám sát các tổ Công đoàn đã thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình.
 
Chủ động tìm hiểu, theo dõi việc chấp hành Điều lệ Công đoàn của đoàn viên Công đoàn Trường, qua đó không phát hiện trường hợp nào vi phạm Điều lệ Công đoàn. 

-  Công tác Nữ công
 
Công đoàn cơ sở thường xuyên tuyên truyền, vận động nữ viên chức, người lao động tham gia học tập chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nữ viên chức và người lao động thực hiện chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình, nuôi dạy con tốt, không vi phạm an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội khác.
 
- Tuyên truyền, vận động chị em tham gia học tập chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của nhà nước; vận động nữ viên chức, người lao động thực hiện chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình, nuôi dạy con tốt, không vi phạm an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội khác.
 
- Tuyên truyền ý nghĩa ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; tổ chức Tọa đàm ôn lại truyền thống, lịch sử, tuyên truyền những quy định mới về quyền của lao động nữ nhân ngày 20/10.
 
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2022; Ban Nữ công đã phát động phong trào thi đua “Phụ nữ giỏi việc Trường, đảm việc nhà” và tổ chức đi tham quan dã ngoại tại khu Du lịch Kỳ Co, Eo Gió thuộc xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn (01ngày).
 
- Xây dựng kế hoạch hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”.
 
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2022. 

- Công tác tài chính Công đoàn
 
Thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
 Thu - chi đúng quy định, công khai, minh bạch; đúng nguyên tắc, sổ sách rõ ràng; chứng từ thu - chi đầy đủ, đúng quy định.
 
Trích nộp kinh phí công đoàn cho Công đoàn cấp trên đúng, đủ, kịp thời. 100% đoàn viên công đoàn nộp công đoàn phí đầy đủ, đúng thời hạn.
 
Tại Hội nghị, đã có 16 lượt ý kiến phát biểu của các viên chức, giảng viên đồng tình, thống nhất cao với nội dung của các báo cáo; đồng thời thẳng thắn trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác nghiên cứu khoa học; góp ý xây dựng hệ tư tưởng ứng xử văn hóa trường Đảng, các giải pháp nâng cao tổ chức hoạt động của nhà trường và công đoàn trong thời gian tới…
 
Hội nghị đã thông qua các Quyết định: Quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định công nhận tập thể Lao động xuất sắc năm 2022; Quyết định công nhận tập thể, cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022; Quyết định công nhận cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022; Quyết định tặng giấy khen cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và các Quyết định tặng Bằng khen, Giấy khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh và Công đoàn cơ sở Trường Chính trị cho các tập thể, cá nhân Trường Chính trị tỉnh.
 
Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Viết Vy – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà toàn thể viên chức và người lao động trong cơ quan đạt được trong năm 2022, yêu cầu tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đạt được, lấy đó làm động lực tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong việc triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học năm 2023; tập trung tinh thần và trí tuệ tập thể để thực hiện thắng lợi các tiêu chí Trường Chính trị chuẩn trong Đề án 16-ĐA/TU mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trong năm 2022. Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, đồng chí chúc toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động nhà trường bước sang năm 2023 dồi dào sức khỏe và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà cơ quan giao phó.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị
 
 
Tập thể Ban Giám hiệu tặng hoa chúc mừng và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Lan, Trưởng khoa Lý luận cơ sở
 
 
Tập thể Ban Giám hiệu nhận Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ngãi
 
 
Đồng chí Nguyễn Viết Vy và Nguyễn Thị Lan Anh nhận Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ngãi
 
Các hoạt động trao Giấy khen và danh hiệu của Trường Chính trị tỉnh cho các tập thể, cá nhân trong năm 2022
 
 
Các hoạt động trao Bằng khen, Giấy khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh và Công đoàn cơ sở Trường Chính trị cho các tập thể, cá nhân Trường Chính trị tỉnh năm  2022
 
 
B.B.T

 

THÔNG TIN CẦN BIẾT