Cụm thi đua các Trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức hội thảo khoa học và tổng kết phong trào thi đua năm 2022

23/11/2022 12:33:13 AM         

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Cụm thi đua các Trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức hội thảo khoa học và tổng kết phong trào thi đua năm 2022 trong thời gian 02 ngày (21/11 và 22/11/2022) tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam – Cụm trưởng Cụm thi đua.
 
Chủ trì Hội nghị có đồng chí ThS. Lê Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam, Cụm trưởng và 02 Cụm phó là Trường Chính trị tỉnh Đắc lắk và Kon Tum. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí TS. Cầm Thị Lai, Phó Vụ trưởng vụ các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Học viện; đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng 10 trường trong Cụm Thi đua tham dự đông đủ.
 

Toàn cảnh các đại biểu tham dự Hội nghị và Hội thảo khoa học 

Sáng ngày 21/11/2022, các đại biểu tham dự hội thảo đã trình bày các tham luận như: Khai thác tiềm năng điện gió ngoài khơi góp phần phát triển kinh tế biển tỉnh Khánh Hòa; Phát huy vai trò của trường chính trị các tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Từ cội nguồn đời sống văn hóa đến bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người M’Nông ở tỉnh Đăk Nông; Động lực phát triển bền vững tỉnh Quảng Nam - nhìn từ thực tiễn; Nét đặc sắc trong văn hóa cồng chiêng của dân tộc K’ho trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên trường chính trị tỉnh Gia Lai hướng tới trường chính trị chuẩn mức 1 năm 2026; Xây dựng đội ngũ giảng viên trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn; Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn – Giải pháp căn bản và khó khăn nhất để các trường chính trị phấn đấu đạt chuẩn; Xây dựng văn hóa trường Đảng gắn với xây dựng trường chính trị chuẩn theo quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư trung ương Đảng... Với sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, các tác giả đã thể hiện sự tâm huyết trong việc xây dựng trường chính trị chuẩn, chia sẻ cách làm hay, tìm ra những giải pháp hiệu quả cho việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Qua đó khơi dậy tinh thần tự lực tự cường, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới, sáng tạo của cán bộ, giảng viên, góp phần sớm hoàn thành các tiêu chí trường chính trị chuẩn trong Cụm thi đua.

Chủ trì Hội thảo khoa học

 Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo khoa học

 
Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo khoa học
 
 
Đồng chí TS. Cầm Thị Lai, Phó Vụ trưởng vụ các trường chính trị tham gia góp ý tại Hội thảo khoa học
 
 
Đồng chí ThS. Trần Văn Dư – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi tham gia góp ý
 
 
Đồng chí ThS. Phan Văn Huệ – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Định tham gia góp ý
 
Tiếp theo chương trình làm việc đã đề ra, chiều ngày 21/11/2022, toàn thể Hội nghị đã nghe được nghe đồng chí ThS. Lê Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam, Cụm trưởng trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết thi đua năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, báo cáo đã đánh giá việc thực hiện giao ước thi đua của các trường trong Cụm với một số kết quả nổi bật sau:
 
Về công tác đào tạo, bồi dưỡng:
 
Năm 2022, các trường đạt tiến độ về công tác đào tạo, bồi dưỡng. Tổng số có 655 loại hình lớp, với 51.734 lượt học viên. Số lớp đào tạo vừa trực tiếp và trực tuyến 189 lớp/11.684 học viên. Cụ thể:
 
- Đào tạo trung cấp lý luận chính trị và các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2021 chuyển sang: 198 lớp, với 12.966 học viên, trong đó hệ tập trung 64 lớp/ 3049 học viên, hệ không tập trung 134 lớp/9.917 học viên.
 
- Bồi dưỡng (Chuyên viên chính, chuyên viên, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng, bồi dưỡng báo cáo viên cấp huyện, bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã (nhiệm kỳ 2021-2026), bồi dưỡng về công tác Đảng, tôn giáo… với 406 lớp, với 35.269 lượt học viên.
 
- Các Trường Chính trị tỉnh tích cực trong công tác phối hợp với Học viện khu vực tham gia quản lý các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, tổng số 29 lớp, với 1.584 học viên. Một số trường (TCT Đắk Lắk, TCT tỉnh Gia Lai, TCT tỉnh Khánh Hòa) liên kết mở lớp Đào tạo Đại học văn bằng 2, lớp Cao học, tổng số 4 lớp, với 235 học viên.
 
 
Về nghiên cứu thực hiện đề tài khoa học
 
Các trường chính trị tỉnh trong Cụm thực hiện nghiên cứu đề tài khoa học, phê duyệt thực hiện 32 đề tài (trong đó có 2 đề tài cấp tỉnh, 28 đề tài cấp cơ sở, 02 đề tài cấp khoa). Đề tài khoa học của các trường đã tập trung nghiên cứu vừa nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; nghiên cứu những nội dung, quan điểm mới trong văn kiện, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu những vấn đề về kinh tế, xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo, xung đột xã hội ở các địa phương… Nội dung các đề tài bám sát vào thực tế, gắn với các nội dung trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở các trường.
 
Thông qua công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, hội thảo khoa học, tọa đàm, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giảng dạy, quản lý và phục vụ; đồng thời góp phần làm rõ các vấn đề kinh tế - xã hội đang đặt ra ở địa phương. 
 
Về tổ chức Hội thảo khoa học, tọa đàm, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm
 
Có 10/10 trường trong cụm xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, trong đó có 24 Hội thảo khoa học, gồm 01 hội thảo phối hợp cấp bộ (Trường Chính trị tỉnh tỉnh Đắc Lắk), 06 hội thảo cấp tỉnh; 17 hội thảo cấp trường và cụm tổ chức; tọa đàm 10, trong đó tọa đàm cấp tỉnh 01, cấp trường 2, cấp khoa 3, một số diễn đàn trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, nghiên cứu khoa học, giảng dạy.
 
Bên cạnh đó, các trường chính trị trong Cụm xây dựng kế hoạch phát hành 28 bản tin "Thông tin Lý luận và Thực tiễn" với hơn 500 bài biết của cán bộ, viên chức các trường. Nhiều bài viết nghiên cứu, trao đổi lý luận, thực tiễn, báo cáo kết quả nghiên cứu thực tế, sáng kiến kinh nghiệm được đăng tải trên các tạp chí, báo Trung ương và địa phương. Các trường trong Cụm đã tổ chức các hoạt động nghiên cứu thực tế ở trong và ngoài tỉnh cho cán bộ, giảng viên, học viên các lớp. Hoàn thiện, nghiệm thu, xuất bản tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương”; sách chuyên khảo, kỷ yếu hội thảo, biên soạn, thẩm định tài liệu phục vụ giảng dạy các lớp bồi dưỡng được giao chủ trì và liên kết phối hợp. Viết đăng nhiều bài trên tạp chí chuyên ngành, báo địa phương, trang website nhà trường, trang Việt Nam Thịnh Vượng…
 
Về đội ngũ cán bộ, viên chức
 
Các Trường Chính trị tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có tổng số cán bộ, viên chức, người lao động là 404 người, trong đó về trình độ chuyên môn: Có 13 Tiến sĩ; 261 Thạc sĩ; 86 Cử nhân; 17 trung cấp; 27 chưa qua đào tạo. Về trình độ lý luận chính trị: 211 Cao cấp, 04 cử nhân chính trị; 126 Trung cấp. Đội ngũ giảng viên của các trường cơ bản đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, có nhiều cố gắng trong nghiên khoa học, nghiên cứu thực tế, cập nhật kiến thức mới, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực vào bài giảng. Các trường chính trị tỉnh có đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm 76 người.
 
Quan tâm thực hiện tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, về nguồn, đền ơn, đáp nghĩa. Đặc biệt các trường đều triển khai sâu rộng các phong trào thi đua do cấp trên phát động, tạo động lực quan trọng làm chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn cũng như các mặt công tác khác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
 
Qua một năm thực hiện giao ước thi đua, kết quả bình xét, suy tôn các đơn vị trong Cụm Thi đua khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cụ thể như sau: Đề nghị Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng: Cờ Thi đua cho Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam; Bằng khen cho Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi và Đăk Lăk.
 
Kết thúc Hội nghị, nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm Thi đua khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2023 được chuyển giao cho Trường Chính trị tỉnh Đăk Lăk, 02 Cụm phó là Trường Chính trị tỉnh Bình Định và Trường Chính trị tỉnh Kon Tum.
 
 
Một số hình ảnh trong Hội nghị
 
 
Đồng chí ThS. Lê Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam, Cụm trưởng trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết thi đua năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
 
 
Lãnh đạo 10 Trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên chụp hình lưu niệm
 
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết phong trào thi dua năm 2022 chụp hình lưu niệm
 
B.B.T

 

 

THÔNG TIN CẦN BIẾT