Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972-12/2022)

09/11/2022 03:42:11 PM         

 ĐỀ CƯƠNG ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI